A fake/fiction book about a lost spoon
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Ron Nazarov 2678313f3e Fixed "take" to "takes" 6 miesięcy temu
.gitignore First commit 8 miesięcy temu
LICENCE First commit 8 miesięcy temu
Makefile First commit 8 miesięcy temu
README.md Added blank line in README 8 miesięcy temu
lost-spoon.tex Fixed "take" to "takes" 6 miesięcy temu

README.md

The lost spoon

A fake/fiction book about a lost spoon, written in LaTeX, and licensed under the CC BY-SA 4.0

Generate a PDF

Run make pdf or make to generate a PDF, and run make clean to delete pdf, aux, log, and out files.

By default make pdf/make uses XeLaTeX, to use a different LaTeX engine, add LaTeX=<engine>, where <engine> is the LaTeX engine, to the end of make pdf/make. It does not work if you use LaTeX, but it works with XeLaTeX, pdfLaTeX, and LuaLaTeX